Κύπρος – Παρίσι – Αμερική

1971

Φαντάρος ακόμα, με ειδική άδεια, ταξιδεύει για κάποιες εμφανίσεις στην Κύπρο, το Παρίσι και την Αμερική.

Ανακαλύψτε περισσότερα γεγονότα για τον Γιώργο Νταλάρα...