Η Γεωργιάννα

1988

Τον Ιούλιο, γεννιέται η κόρη του Γεωργιάννα.

Ανακαλύψτε περισσότερα γεγονότα για τον Γιώργο Νταλάρα...