Γενική επιστράτευση

1974

Με την επιστράτευση, που ακολούθησε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, θα «επιστρέψει» για δύο μήνες στο στρατό.

 

Ανακαλύψτε περισσότερα γεγονότα για τον Γιώργο Νταλάρα...