Αθήνα 2004

2004

Συμμετέχει στην Τελετή Εγκαινίων της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, αλλά και στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (29.8.2004).

Ανακαλύψτε περισσότερα γεγονότα για τον Γιώργο Νταλάρα...